Geodeta jest potrzebny, gdy:

  1. Chcesz ustalić rzeczywisty przebieg granic swojej nieruchomości.
  2. Chcesz dokonać podziału działki. W procedurze podziałowej geodeta niezbędny jest do sporządzenia właściwego projektu podziału nieruchomości oraz wyznaczenia zatwierdzonego podziału w terenie.
  3. Chcesz wybudować lub przebudować dom na swojej działce. Geodeta przygotowuje mapę do celów projektowych, wytycza budynek wraz z przyłączami zgodnie z projektem oraz dokonuje inwentaryzacji powykonawczej obiektów.
  4. Chcesz uzbroić swoją działkę lub przebudować istniejące przyłącza sieci uzbrojenia terenu. Geodeta wykonuje geodezyjną inwentaryzację powykonawczą nowych przyłączy.