Bazy danych

Systemy informacji przestrzennej stają się obecnie coraz popularniejszymi rozwiązaniami stosowanych przez wszelkiego typu firmy i instytucje chcące w sprawny sposób zarządzać swoimi nieruchomościami oraz majątkiem. Pełna cyfryzacja dokumentów, zgromadzenie wszelkich niezbędnych informacji w jednym miejscu oraz budowa przejrzystego systemu bazodanowego sprzęgniętego z mapą numeryczną to materiał wyjściowy otwierający wiele możliwości przed administratorami budynków, sieci uzbrojenia terenu, obiektów przyrodniczych lub zakładów produkcyjnych. Dzięki autorskim rozwiązaniom i wykorzystaniu technologii OpenSource, nasi kliencie otrzymują produkt o wysokiej jakości w konkurencyjnej cenie.

W naszej ofercie, znajdziecie Państwo:
 • Opracowanie geoportali
 • Analizy przestrzenne
 • Systemy zarządzania przestrzenią
 • Plany zagospodarowania

GIS

Prace wykonywane na zlecenie podmiotów administracji publicznej, stanowią obecnie istotną część zakresu naszej działalności. W związku z dużą ilością środków inwestowanych w rozwój, modernizację oraz cyfryzację Państwowych zasobów i dokumentów geodezyjno-kartograficznych, nasza firma jest stałym uczestnikiem przetargów na zamówienia publiczne, organizowane przez organy administracji na terenie całego kraju.

Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów, takich jak:

 • Modernizacja ewidencji gruntów i budynków
 • Opracowanie bazy obiektów BDOT i GESUT
 • Cyfryzacja analogowych zasobów ODGiK
 • Inwentaryzacja osnowy

Ponadto posiadamy spore doświadczenie w ogólno pojętych opracowaniach bazodanowych:

 • Numeryczne mapy tematyczne (glebowo-rolnicze, sozologiczne, akustyczne itd.)
 • Pomiary oddziaływania (emisji, imisji) na środowisko wraz z wizualizacją
 • Zasilanie Banku Danych Drogowych oraz tworzenie Książki Drogi dla GDDKiA
 • System Informacji o obiektach mostowych (Książki i Karty obiektów mostowych)