Opracowanie dokumentacji geodezyjnej jest procesem czasochłonnym. Statystycznie, w terenie geodeta spędza maksymalnie jeden dzień pracy, opracowanie biurowe trwa natomiast od około 2 do 3 dni. Dlaczego więc na podział należy czekać 6 miesięcy, a na mapę do celów projektowych 6 tygodni? Przeważającą część czasu jaki geodeta potrzebuje na wykonanie danej usługi pochłaniają czynności wynikające z zapisów prawa oraz działania administarcyjne, leżące po stronie urzędów – starostwo powiatowe, ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Po zgłoszeniu pracy, urząd ma 2 tygodnie na wydanie materiałów, tyle samo czasu zajmuje kontrola operatu czy uwierzytelnienie mapy. W przypadku prac ewidencyjnych dochodzą dodatkowe czynności związane z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy, zawiadominiem sąsiadów, ustaleniem granic. Na podstawie naszych doświadczeń, zakładamy, że bezpieczny termin opracowania mapy do celów projektowych to 6-8 tygodni, wznowienie granic 3 miesiące, ustalenie 4 miesiące, a podział 6 miesięcy.