Konieczność posiadania decyzji o warunkach zabudowy zachodzi zawsze gdy na terenie naszej gmiy nie funkcjonuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bez tego dokumentu nie jesteśmy w stanie dokonać podziału geodezyjnego lub rozpocząć budowy na naszej działce. Do uzyskania warunków zabudowy potrzebujemy aktualnej kopii mapy zasadniczej i wypisu oraz wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Materiały te są dostępne w Ośrodku Geodezji i Kartografii. Na tych materiałach mamy obowiązek w sposób schematyczny zaznaczyć lokalizację i parametry naszej inwestycji. Dodatkowo, we wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć zapewnienia/warunki podłączenia poszczególnych mediów, w które mamy zamiar uzbroić naszę nieruchomość. Zapewnienia te możemy uzyskać u odpowiednich gestorów poszczególnych sieci. Komplet dokumentów wraz z poprawnie wypisanym wnioskiem należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy. Można tego dokonać osobiście lub za pośrednictwem geodety, jak w przypadku podziału.