Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków to szereg działań o charakterze technicznym, organizacyjnym i administracyjnym podejmowanych przez starostę w celu uzupełnienia i modyfikacji istniejących baz danych ewidencyjnych, dostosowując je ty samym do obowiązujących wymogów.