W takim przypadku niezbędne będzie skorzystanie z usług geodety. Geodeta w zależności od istniejącej dokumentacji w Ośrodku Doumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykona wznowienie, ustalenie granic lub rozgraniczenie. Jeśli w wyniku prac geodety potwierdzi się, że sąsiad wszedł na naszą nieruchomość, najlepiej spróbować się z sąsiadem „dogadać”. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy, z dokumentacją otrzymaną od geodety należy udać się do sądu.