Księgi wieczyste można znaleźć w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego odpowiedniego dla lokalizacji nieruchomości. Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia Księgi Wieczyste w formie elektronicznej na stronie ekw.ms.gov.pl. Numer Księgi Wieczystej można uzyskać w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (wypis z rejestru gruntów).