Najprostszym dla zainteresowanego i najpewniejszym rozwiązaniem tego problemu, jest proces wznowienia granic, który przeprowadzi geodeta uprawniony. Umożliwi to określenie rzeczywistych granic działki.