Bardzo ważne jest, by przed sprzedażą nieruchomości uregulować jej stan prawny. Jeśli sprzedający będzie dysponował przed potencjalnym kupującym dokumentacją określającą np. dokładny przebieg granic działki oznaczony dodatkowo w terenie, będzie mu dużo łatwiej taką nieruchomość sprzedać. Warto również zlecić sporządzenie operatu z wyceny nieruchomości. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że kwota jaką chcemy uzyskać jest zgodna z cenami rynkowymi.