Wznowienie granic wykonuje się w celu ustalenia rzeczywistych granic działki, np. w sytuacji, gdy planujemy ogrodzić nieruchomość lub gdy kamienie graniczne zostały uszkodzone bądź przesunięte. Do ustalenia przebiegu granicy nieruchomości zostaną wykorzystane istniejące wcześniej punkty, dokumentacja i ślady geograficzne. Przebieg granicy można również ustalić na podstawie pierwotnej osnowy geodezyjnej.

Ustalenie granic przeprowadza się w przypadku, kiedy nie ma możliwości określenia położenia punktów granicznych, ale nie ma sporu granicznego. Geodeta zawiadamia strony o terminie ustalenia granic i na spotkaniu z właścicielami nieruchomości i sąsiadami ustala granice podpisując przy tej okazji protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granic działki nie jest możliwe (nie ma dowodów pozwalających na jej ustalenie lub są one niewystarczające albo sprzeczne), określa się ją na podstawie „ostatniego spokojnego stanu posiadania”, czyli czasu, kiedy nie dochodziło do konfliktów z powodu granicy nieruchomości. Jeśli takiego stanu nie można stwierdzić, konieczne będzie rozgraniczenie.

Rozgraniczenie nieruchomości prowadzi się w przypadku sporu stron o przebieg granicy między nieruchomościami. Geodeta przy ustalaniu przebiegu granic będzie brał pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku braku tych danych lub ich sprzeczności, przebieg granicy zostanie ustalony na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub ugody. Brak zgody pomiędzy stronami, będzie skutkować skierowaniem sprawy na drogę sądową.