Geodeta jest pierwszą i ostatnią osobą, która pojawia się na placu budowy. Jest niezbędny już na etapie planowania inwestycji. Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z budową domu, warto jest uregulować stan prawny nieruchomości – odtworzyć znaki graniczne w terenie, sprawdzić ewentualne służebności. Kolejnym krokiem jest opracowanie mapy do celów projektowych, która jest potrzebna projektantowi. Na jej podstawie powstaje projekt naszej inwestycji, który w kolejnym etapie jest przez geodetę wynoszony w teren – proces ten nazywamy tyczeniem budynku. W trakcie trwania budowy, geodeta cyklicznie dokonuje pomiarów kontrolnych w celu sprawdzenia zgodności powstającej konstrukcji z projektem. Ostatnim stadium budowy jest odbiór i pomiar powykonawczy. Ma on na celu ostateczną kontrolę zgodności powstałej inwestycji z projektem. Pozytywny wynik kontroli jest podstawą do oficjalnego zakończenia budowy.