Odpis z księgi wieczystej lub wskazanie jej numeru, wypis i wyrys z rejestru gruntów, zaświadczenie z gminy o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku oraz dokumenty potwierdzające prawo własności do sprzedawanej nieruchomości.