W celu uzbrojenia działki w media, należy zwrócić się do lokalnych gestorów (firm władających sieciami – np. dostawcy energii elektrycznej) o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci.