Jeśli dokonało się samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, która wymagała zgłoszenia do właściwego urzędu powinno się dokonać jej legalizacji. Aby tego dokonać należy złożyć wniosek o legalizację w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Nadzór budowlany wyda postanowienie wstrzymujące użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części oraz nakaże dostarczyć odpowiednie dokumenty. Nadzór budowlany sprawdzi dokumenty i zalegalizuje samowolnie dokonaną zmianę sposobu użytkowania, ustali również w drodze postanowienia wysokość opłaty legalizacyjnej. Oprócz opłaty legalizacyjnej istnieje również możliwość otrzymania grzywny za samowolną zmianę sposobu użytkowania. Aby proces zmiany sposobu użytkowania był prostszy i mniej kosztowny należy zgłosić ją przed jej faktyczną zmianą. Warto złożyć wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków w celu przyspieszenia tej czynności.