Procedura weryfikacji staje się konieczna zwykle podczas sąsiedzkich sporów o granice działki. Sprawdzenie granic działki jest również wskazane po jej zakupieniu, w celu uniknięcia ewentualnych problemów w przyszłości. Ustalenie granic działki może przeprowadzić geodeta uprawniony, który w ramach zlecenia może także wznowić zniszczone, uszkodzone oraz przesunięte znaki graniczne. Całą procedurę można podzielić na kilka kluczowych etapów.

1. Zgłoszenie pracy do Powiatowego lub Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Pierwszą czynnością, jaka wykonywana jest przez geodetę w ramach ustalania granic działki jest zgłoszenie pracy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Przed otrzymaniem dokumentacji niezbędne jest poniesienie kosztów wydania przez Urząd dokumentów wraz z licencjami, które uprawniają do wykorzystania ich do danego zlecenia.

2. Analiza dokumentów otrzymanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Dokumenty otrzymane z Ośrodka poddawane są przez geodetę analizie pod kątem ich przydatności do realizacji zlecenia. Badane jest położenie punktów granicznych w formie szkiców, zarysy pomiarowe granic oraz pierworysy stanu posiadania.

3. Wizyta uprawnionego geodety na działce.
Podczas wizyty na działce zleceniodawcy geodeta wykonuje niezbędne pomiary, a także weryfikuje przeanalizowane dokumenty otrzymane z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Odszukiwana jest pierwotna osnowa geodezyjna, a na jej podstawie istniejące punkty graniczne. Dokonywane są ponadto pomiary rozmaitych elementów mogących przyczynić się do prawidłowego określenia położenia punktów granicznych.

4. Ponowna analiza dokumentów otrzymanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Po dokonaniu wywiadu terenowego konieczne jest ponowne przeprowadzenie analizy dokumentów otrzymanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

5. Zawiadomienie inwestora oraz właścicieli sąsiednich działek.
Zawiadomienie odbywa się w formie listownej (list polecony ze zwrotnym poświadczeniem odbioru) i dotyczy terminu przeprowadzenia formalnego okazania granic działki.

6.Przeprowadzenie czynności okazania oraz ewentualnego wznowienia znaków granicznych.
Geodeta uprawniony, posiadający kwalifikacje w zakresie II dokonuje czynności okazania oraz ewentualnego wznowienia znaków graficznych na działce.

7. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.
Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej wykonywane jest z czynności wznowienia znaków granicznych oraz okazania przebiegu granic. Dokumentacja jest następnie przekazywana do odpowiedniego Powiatowego lub Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. Kontrola dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Kontroli dokumentacji dokonuje specjalny dział weryfikacji geodezyjnej i kartograficznej. Inspektorzy sprawdzają dokumenty pod kątem rzetelności oraz zgodności z aktualnymi i obowiązującymi przepisami prawa.

Wytyczenie granic działki dokonywane przez geodetę uprawnionego to rozwiązanie, które jest dużo mniej kosztowne i czasochłonne niż postępowanie rozgraniczeniowe. Skontaktuj się z naszą firmą, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak sprawdzić granice działki oraz interesuje Cię rzetelne wyznaczenie granic działki.