Starać się o zasiedzenie nieruchomości może osoba, która jest posiadaczem samoistnym – osoba, która włada nieruchomością jak właściciel, wywiązuje się ze swoich obowiązków (np. płaci odpowiednie podatki) oraz wyraża zamiar wykonywania wszelkich przysługujących właścicielowi uprawnień. Uzyskać potwierdzenie zasiedzenia można po ukazaniu dowodów nieprzerwanego władania nieruchomością przez 20 lat w dobrej wierze (w przekonaniu, że prawo własności faktycznie mu przysługuje) lub 30 lat w złej wierze (będąc świadomym o istnieniu innego prawnego właściciela).