W pierwszej kolejności, warto jest porozmawiać z sąsiadem i spróbować wspólnie znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Wynik tego porozumienia może zostać spisany w formie aktu notarialnego i ustanawiać służebność drogi koniecznej. Służebność taka, może zostać też ustanowiona sądownie. Wynika to z faktu, iż zgodnie z kodeksem cywilnym, każda nieruchomość powinna mieć dostęp do drogi publicznej, a jej właściciel ma prawo żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej.