Czym jest mapa do celów projektowych i dlaczego jest tak ważna?

Mapa do celów projektowych to jedna z najważniejszych usług oferowanych przez firmy geodezyjne. W tym artykule tłumaczymy, czym owa mapa jest, dlaczego jest potrzebna w każdym projekcie i co jest najważniejsze podczas jej tworzenia.

Żaden projekt budowlany nie może się rozpocząć bez geodezyjnej mapy do celów projektowych. Pomoc geodety jest w tym przypadku niezbędna. Wynajmując doświadczoną firmę geodezyjną, aby zajęła się sporządzeniem mapy, mamy pewność, że wszystko odbędzie się zgodnie z wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami. Oto najważniejsze informacje na temat map do celów projektowych.
Jak tworzy się mapy do celów projektowych?
Powstają one na bazie mapy zasadniczej konkretnego terenu. Ich podstawowym zadaniem jest odzwierciedlać jego aktualny stan. Zleceniodawca powinien określić, jaki obszar inwestycji powinien znajdować się na mapie. Tworząc ją, geodeta musi pamiętać o tym, aby ująć na niej wszystkie obiekty sytuacyjne znajdujące się na obszarze opracowania.

Mapa zasadnicza to standardowe opracowanie kartograficzne tworzone na podstawie odpowiednich zbiorów danych – czyli klasyczna mapa konkretnego terenu, będąca bazą pod mapę do celów projektowych. Projektant otrzymuje mapę od geodetów i może na jej podstawie przygotować projekt zagospodarowania danej działki lub terenu. Jest potrzebna w każdym projekcie, w którym wymagane jest pozwolenie na budowę.
Kto może wykonać mapę do celów projektowych?
Oczywiście taką mapę wykonuje geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. Zazwyczaj zleca się to firmie geodezyjnej, która zatrudnia pracownika mogącego tworzyć mapy. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, gdyż mają oni doświadczenie oraz wiedzę na temat wymagań czy zmian w rozporządzeniach.

Dla przykładu, w sierpniu 2020 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju, według którego:
“W przypadku gdy w zamierzeniu budowlanym przewiduje się usytuowanie:
budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m – od granicy działki ewidencyjnej, a w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy, wykonawca określa położenie tych punktów w drodze pomiaru.”

W uproszczeniu oznacza to po prostu, że planując budowę domu lub innego obiektu budowlanego, który będzie znajdował się bliżej niż 4 metry od granicy działki, należy wykonać wznowienie znaków granicznych lub wyznaczenie punktów granicznych. Większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy – podobnie jak z wielu innych wymogów prawnych dotyczących geodezji i przepisów budowlanych. Firma geodezyjna z doświadczeniem może doradzić, pomóc i wykonać wszystko zgodnie z obowiązującymi normami. Co powinna zawierać mapa do celów projektowych?
Najistotniejszy jest zasięg mapy, gdyż musi ona obejmować całość inwestycji. Jeżeli z jakiegoś powodu (np. umiejscowienia gazociągów), konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej, ona również musi znaleźć się na mapie.

Co ważne, mapa do celów projektowych zawiera znacznie więcej informacji, niż tylko granice danej działki lub nieruchomości. Informacje w niej zawarte obejmują między innymi: linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu według ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, ukształtowanie terenu, linie zabudowy, ulice, drogi, umiejscowienie zieleni wysokiej ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych pomników przyrody, umiejscowienie innych obiektów oraz ich szczegółów istotnych dla projektanta inwestycji. Jeżeli dany obszar posiada infrastrukturę naziemną, ona również musi zostać uwzględniona przez geodetę na mapie do celów projektowych. W jaki sposób powstaje geodezyjna mapa do celów projektowych?
Stworzenie mapy do celów projektowych to proces kilkuetapowy i nie przebiega on z dnia na dzień. Warto więc pamiętać, że na mapę trzeba po prostu poczekać.

Oto jakie kroki muszą zostać podjęte, aby wykonać mapę do celów projektowych:

Zlecamy wykonanie mapy geodecie posiadającemu odpowiednie uprawnienia – na przykład firmie geodezyjnej, która zatrudnia takiego pracownika. Geodeta musi pozyskać lub otrzymać dane działki czyli jej numer oraz obręb ewidencyjny. Następnie geodeta zgłasza pracę geodezyjną Powiatowemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej odpowiadającemu umiejscowieniu inwestycji, dla której mapa będzie wykonywana. Czas oczekiwania na dokumentację wynosi kilka dni roboczych. Na tym etapie, geodeta pobiera z ośrodka nieaktualizowaną mapę zasadniczą, po czym wykonuje pomiar aktualizacyjny w terenie. Później kompletuje operat pomiarowy i przekazuje go do tego samego ośrodka. W Exigeo na tym etapie zleceniodawca otrzymuje od nas roboczą wersję mapy w wersji CAD, co pozwala projektantowi rozpocząć prace wstępne.
Geodeta odpowiedzialny za stworzenie i przekazanie operatu czeka na pozytywną weryfikację ośrodka, po czym przekazuje mapę klientowi. Od sierpnia 2020, może on oświadczyć, że mapa jest wynikiem prac zgłoszonych w ośrodku, dzięki czemu można rozpocząć tworzenie projektu w oparciu o mapę już na tym etapie.
Jak długo trwa wykonanie mapy do celów projektowych?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju obiekt chcemy wybudować na danym terenie. Na czas trwania tego procesu może mieć wpływ wiele czynników, a najważniejszymi z nich są: wielkość i stopień skomplikowania projektu budowlanego oraz działanie organów administracyjnych w danym powiecie. W przypadku domów jednorodzinnych ten czas zwykle jest krótszy, natomiast jeżeli chodzi o większe inwestycje, zwykle geodeta potrzebuje więcej czasu – nawet 2-3 miesiące.

Warto również pamiętać, że w przypadku większych inwestycji, mapa może wymagać aktualizacji. Mapy do celów projektowych są bezterminowe, ale teren, na którym toczy się budowa, może się zmieniać. Takie zmiany to na przykład osuwiska czy podmycia gruntów. Jeżeli którekolwiek z tych zjawisk sprawi, że teren zacznie mocno odbiegać od tego, co zostało uwzględnione na pierwotnej mapie do celów projektowych, należałoby ją zaktualizować. W tym celu inwestor powinien ponownie poprosić o pomoc firmę geodezyjną.
Podsumowując
Mapa do celów projektowych jest niezbędna w każdym projekcie budowlanym. Obojętnie, czy stawiamy swój własny dom na kupionej przez siebie działce, czy też inwestujemy w większe przedsięwzięcie budowlane, pomoc i wsparcie uprawnionych geodetów będą niezbędne. Warto postawić na usługi firmy, która w sposób profesjonalny zajmie się tematem – w ten sposób możemy mieć pewność, że mapa zostanie wykonana rzetelnie, a wykonawca zajmie się wszystkimi formalnościami.

W Exigeo tworzenie map do celów projektowych jest naszą codziennością. Pomogliśmy już wielu firmom i klientom indywidualnym nie tylko w tym obszarze, ale wszędzie tam, gdzie potrzebny był doświadczony geodeta. Jeżeli potrzebujesz mapy do swojego projektu budowlanego – skontaktuj się z nami.