Mapa do celów projektowych jest jedną z rodzajów map geodezyjnych i jest ona niezbędna przy wszystkich projektach wymagających zgłoszenia, bądź uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonuje się ją w celu sprawdzenia aktualności mapy zasadniczej na obszarze projektowanego obiektu oraz 30 metrów wokół niego. Wszelkie zmiany nanosi się na mapę zasadniczą.