Obowiązki Kierownika Budowy w Zakresie Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej i Wytyczenia Obiektów Budowlanych w świetle ustawy Prawo Budowlane

Obowiązki Kierownika Budowy w Zakresie Geodezyjnej Inwentaryzacji Powykonawczej i Wytyczenia